FINALA   LOC 1 – 4000 Euro + Cupa + Diploma

                LOC 2 – 2000 Euro + Cupa + Diploma

                LOC 3 – 1200 Euro + Cupa + Diploma

                LOC 4 – 1000  Euro  + Cupa  + Diploma

                LOC 5 – 1000  Euro +  Cupa  + Diploma

                LOC 6 – 1000  Euro + Cupa + Diploma

                LOC 7 – 1000  Euro + Cupa + Diploma

                LOC 8 – 1000  Euro + Cupa+ Diploma

                LOC 9 – 1000  Euro + Cupa  + Diploma

                LOC 10 – 1000 Euro + Cupa + Diploma

                LOC 11 – 500 Euro +  Diploma           

                LOC 12 – 500 Euro + Diploma

                LOC 13 – 400  Euro  + Diploma

                LOC 14 – 400  Euro  + Diploma

                LOC 15 – 300 Euro   + Diploma

                LOC 16 – 300 Euro   + Diploma

                LOC 17 – 300  Euro  + Diploma

                LOC 18 – 300  Euro  + Diploma

                LOC 19 – 300  Euro  + Diploma

                LOC 20 – 300  Euro   + Diploma

                LOC 21 – 200 Euro  +  Diploma       

                LOC 22  – 200 Euro  + Diploma

                LOC 23 – 200  Euro  + Diploma

                LOC 24 – 200 Euro  + Diploma

                LOC 25 – 200 Euro  +  Diploma   

                LOC 26 – 100 Euro  +  Diploma       

                LOC 27  – 100 Euro  + Diploma

                LOC 28 – 100  Euro  + Diploma

                LOC 29 – 100 Euro  + Diploma

                LOC 30 – 100 Euro  +  Diploma   

                LOC 31 -40 – 100Euro  +  Diploma 

             


 SEMIFINALA:    LOC 1 – 600 Euro + Cupa + Diploma

                            LOC 2 –  400 Euro + Cupa + Diploma

                            LOC 3 –  200 Euro + Cupa + Diploma

                            LOC 4 –  200  Euro   + Diploma

                             LOC 5 –  200  Euro  + Diploma

                             LOC 6 – 100 Euro    + Diploma

                             LOC 7 – 100  Euro   + Diploma

                             LOC 8 – 100  Euro   + Diploma

                             LOC 9 – 100  Euro    + Diploma

                            LOC 10 – 100 Euro    + Diploma

                            

 

    AS SUPREM :                   LOC 1 –  1200  Euro + Cupa si Diploma

   (5etape ,timp in zbor)      LOC 2  –  600  Euro + Cupa si Diploma

                                             LOC 3 –    300  Euro  + Cupa si Diploma

                                                                                                                                                


Etapa 1 – LOC 1 – 100 Euro + Medalie + Diploma
                LOC 2 – 100 Euro + Medalie + Diploma
                LOC 3 – 100 Euro + Medalie + Diploma

 


Etapa 2 – LOC 1 – 100 Euro + Medalie + Diploma
                LOC 2 – 100 Euro + Medalie + Diploma
                LOC 3 – 100 Euro + Medalie + Diploma

 

Etapa 3 – LOC 1 – 100 Euro + Medalie + Diploma
                LOC 2 – 100 Euro + Medalie + Diploma
                LOC 3 – 100 Euro + Medalie + Diploma

 

 


Succes tuturor participantiilor !

Premiile sunt garantate pentru 185 echipe  achitate.