Asociatia Columbodrom Suprem – Regulament – 2021

 

 1. Perioada de înscriere a porumbeilor este: 1 Aprilie 202130 Iunie 2021.

 

 1. Colectare  externăCHIRIȚESCU DRAGOS,   0040-740-057-215.

 

 1. Colectare internă MANOLE ADRIAN, 0040-765-200-629.

 

 1. Capacitatea Columbodromului este de 1200 porumbei.

 

 1. La sosirea în Columbodrom, porumbei vor fi ținuți 72 ore în carantină, urmând a fi repartizați/cazați în zone special amenajate în acest scop.

 

 1. Camerele live sunt funcționale 24 / 24 și pot fi accesate exclusiv de participanți.
 2. Organizatorii își asumă răspunderea pentru vaccinarea porumbeilor împotriva paramixovirozei și contra boli puilor (adeno-coli), acestea fiind administrate de către un medic autorizat.

 

 1. De la data înscrierii, porumbeii devin proprietatea ,,Asociației Columbodrom Suprem’’ și în mod obligatoriu, taloanele de proprietate trebuie săfie predate la aducerea porumbeilor.

 

 1. În mod obligatoriu, cu cel puțin 14 zile anterioare datei de înregistrare și predare a Porumbeilor, aceștia vor fi vaccinați împotriva paramixovirozei.

 

 1. La data înregistrării / înscrierii, Porumbeii trebuie să dețină inele omologate, asociate anului 2021.

 

 1. Taxa de întreținere:  20 € (euro) / porumbel înregistrat și înscris la Columbodrom.

 

 1. Anterior etapei semifinala porumbeii vor fi activați de către crescători cu suma de 50 € (euro) / porumbel pentru premiile din acest sezon . in functie de numarul activarilor se vor acorda premii. ( vezi premii )

 

 1. În situația în care, în această etapă a concursului, rămân porumbei neactivați cu 48 ore înainte de îmbarcarea progamată pentru semifinala, acestia vor fi scoși spre activare pentru alți doritori /persoane interesate.

 

 1. Persoanele interesate / Doritorii, care au uzat de prevederile art. 13 din Regulament și au activat porumbeii în condiițile de mai sus, vor beneficia exclusiv de premiile câștigate de Porumbel, nu și de sumele rezultate din licitațiile organizate. Aceștia nu sunt îndreptățiți să participe la distribuirea sumelor / prețurilor achitate în urma derulării procedurilor de licitație organizate pentru Porumbei și la data activării Porumbelului (conform art. 13) își asumă expres respectarea acestor clauze, nefiind îndreptățiți să formuleze pretenții ulterioare. Nerespectarea acestor reguli, conduce la excluderea Doritorului / Participantului și interzicerea participării sale la concursurile Asociației, pe o durată de 5 ani, urmând să fie considerată indezirabilă (persona non grata).

 

 1. Fiecare concurent poate participa cu câți porumbei dorește, numărul înscrierilor nefiind limitat.

 

 1. Porumbeii vor primi cipuri la sosirea și înregistrarea în Columbodrom.

 

 1. În data de 5 iulie 2021, se va efectua un inventar al Porumbeilor, iar cei lipsă se vor înlocui în maxim cinci zile. Concurenții vor remite Porumbeii în aceleași condiții aplicate și la data înscrierii inițiale, referitoare la existența vaccinurilor administrate, talonul de proprietate și cipurile asociate anului 2021.

 

 1. Îmbarcarea porumbeilor se va realiza de către o comisie neutră, participanții având doar dreptul de a urmări și monitoriza pe cei desemnați.

 

 1. La sosirea porumbeilor din etapa finala se va intocmi o comisie de verificare si constatare a primilor 5 porumbei sositi, aceștia urmând să fie prezentați publicului. (Membrii Comisiei de verificare – în mod obligatoriu, vor avea și calitatea de participanti la Concurs).

 

 1. Porumbeii rămași de la Concursuri, vor face obiectul unei licitații online din care Crescătorul va beneficia exclusiv de un procent de 50%, după scăderea cheltuielilor de licitație.

 

 1. Durata de timp aferentă Etapei Finale, va fi stabilită exclusiv de către Organizatorii concursului și nu va depăși 48 ore de la ora lansării.

 

 1. În cazul În care nu se constată porumbeii pentru toate premiile puse în joc, premiile se distribuire / impart proporțional porumbelilor sosiți.

 

 1. În cazul în care nu se constată niciun porumbel, premiile se vor distribui / împărți la porumbeii participanți în finală.

 

 1. Înainte de imbarcare  la  etapa finala se vor trimite pedigreele, în caz contrar Porumbelul    urmând să aparțină de drept Asociatiei Columbodrom Suprem, iar Proprietarul va pierde dreptul de a revendica premiile castigate de porumbel. Prin participarea la concurs, persoanelor înscrise acceptă expres clauzele prezentului Regulament, iar prin depunerea cererea de înscriere se angajează definitiv și irevocabil să respecte integral obligațiile stabilite în sarcina acestora.

 

 1. Columbodromul / Organizatorul nu este  obligat să informeze și să anunțe fiecare participant personal, concurenții având obligația și posibilitățile tehnice să urmărească și să respecte Regulamentul aplicabil pentru anul 2021.

 

 1. Fiecare concurent se va înscrie prin depunerea unei Cereri de participare / Înscrierea și de asemenea, ăși va manifesta acordul expres pentru prelucrarea și înregistrarea datelor cu caracter personla, exclusiv în scopul pentru care acestea au fost oferite. Prin semnarea cererii de înscriere, Participantul este de acord și ăși asumă toate dispozițiile Regulamentului, iar orice obiecțiune ulterioră nu va fi luată în considerare.

 

 1. Participanții se obliga să respecte întocmai regulile și termenii stabiliți pentru Concursul organizat în anul 2021, iar în situația în care aceștia prin faptele și / sau acțiunile desfășurate întreprinse fără motiv și în mod nejustificat, denigrează activitatea Columbodromului în scopul de a afecta activitatea derulată, de a șicana și de a provoca daune materiale și / sau de imagine, Organizatorii vor fi îndreptățiți să inițieze toate procedurile prevăzute de lege pentru recuperarea daunelor resimțite.

 

 1. În cazul neresepctării dispozițiilor 27 din prezentul Regulament, Participanții care încalcă regulile de mai sus, vor suporta acoperirea integrală a daunelor resimțite de Oraganizatori, acestea fiind evaluate provizoriu la 500 euro, suma urmând să fie actualizată /revizută în funcție de amploarea și întinderea pagubelor pricinute de comportamentul necorespunzător al Participantului. Participanții, prin înscrierea la concurs, acceptă expres că în cazul în care încalcă dispozițiile art. 27, își asumă necondiționat plata prejudiciului minim previzionat.

 

 1. În situația în care contravaloarea prejudiciului de imagine / material nu este acoperită integral, în termen de 3 zile de la Notificării emise de Organizator, acesta din urmă este îndreptățit să rețină cu titlul de garanție porumbeii înscriși și totodată se va adresa organelor și instituților abilitate să dispună obligarea părții culpabile la plata tuturor sumelor datorate. În cazul în care în termen de 2 luni de la finalizarea concursului prejudiciul nu este acoperit, Porumbeii nu vor mai fi restituți și vor fi deveni automat proprietatea Columbodromului.

 

 1. Porumbeii nevanduti pot fi cumparati de proprietari in termen de doua zile după finalizarea procedurilor de licitatiei cu suma de 20 euro, iar după trecerea acestuia termen, în cazul în care nu au fost înstrăinați porumbeii respectivi vor deveni proprietatea Columbodromului.

 

 1. Clasamentul AS SUPREM se va intocmi pe baza datelor viteza în aer la primele cinci etape . < BENZING >

 

 1. Organizatorii nu se fac responsabili in caz furturi, accidente, epidemii și sunt exonerați de orice răspundere și de la plata oricăror despăgubiri / daune etc.

 

 1. Columbodromul isi rezerva dreptul de a modifica data antrenamentelor sau a etapelor de concurs in functie de conditiile meteo.

 

 1. Organizatorii au dreptul de a selecta participanții.

 

 1. În cazuri de forta majora ( ex: epidemii, gripa aviara, situatii nationale, vreme rea) organizatorii au dreptul de a modifica programul de concursuri, inclusiv data, locul și distanța de la care se va desfășura etapa finală, precum și celelalte concursuri.

 

 

 

DEUTSCHLAND  …

 

♥ Anmeldefrist für Tauben 1 April 2021 - 30. Juni 2021.

♥ Externe Sammlung CHIRITESCU DRAGOS. TOR. 0040740057215

♥ Interne Sammlung MANOLE ADRIAN. Tel. 0765200629

♥ Die Kapazität des Taubenhauses beträgt 1200 Tauben

♥ Bei der Ankunft auf dem Taubenschlag werden die Tauben 72 Stunden lang unter Quarantäne gestellt.

♥ Die Organisatoren übernehmen die Verantwortung für die Impfung von Tauben gegen Paramyxovirus und gegen Hühnerkrankheiten (Adeno - coli), die von einem autorisierten Arzt durchgeführt werden.

♥ Ab dem Zeitpunkt der Registrierung werden die Tauben Eigentum der "Columbodrom Suprem Association", und die Eigentumsgutscheine müssen beim Bringen der Tauben übergeben werden.

♥ Tauben müssen 14 Tage geimpft werden, bevor sie auf das Paramyxovirus-Taubenfeld gebracht werden.

♥ Tauben müssen Ringe haben, die für 2021 zugelassen sind.

♥ Wartungsgebühr: 20 Euro / Taube

♥ Vor dem Halbfinale werden die Tauben von den Züchtern mit einem Betrag von 50 Euro / Taube aktiviert. Wenn die Tauben 48 Stunden vor dem Halbfinale inaktiviert bleiben, werden sie für andere Antragsteller zur Aktivierung herausgenommen.

♥ Die anderen Wünsche, die die Tauben aktivieren, profitieren nur von den Preisen, die die Taube gewonnen hat, und nicht vom Geld aus den Auktionen.

♥ Jeder Teilnehmer kann mit so vielen Tauben teilnehmen, wie er möchte.

♥ Die Tauben erhalten bei Ankunft im Taubenhaus Chips

♥ Am 5. Juli wird eine Bestandsaufnahme durchgeführt und die fehlenden Tauben werden innerhalb von maximal fünf Tagen ersetzt.

♥ Das Einsteigen der Tauben erfolgt durch eine neutrale Kommission, wobei die Teilnehmer nur das Recht haben, den bezeichneten zu folgen.

♥ Bei Ankunft der Tauben in der Endphase wird eine Kommission gebildet, die die ersten 5 eingetroffenen Tauben überprüft und feststellt und der Öffentlichkeit präsentiert. (Mitglieder der Kommission müssen Teil der Teilnehmer sein)

♥ Die verbleibenden Tauben aus den Wettbewerben werden Gegenstand einer Online-Auktion sein, von der der Züchter nach Senkung der Auktionskosten einen Prozentsatz von 50% erhält.

♥ Das Finale dauert so lange, wie die Organisatoren entscheiden, dass es nicht länger als 48 Stunden nach dem Start sein muss. Wenn für alle auf dem Spiel stehenden Preise keine Tauben vorhanden sind, werden die Preise proportional an diejenigen verteilt, die ankommen. Wird keine Taube gefunden, werden die Preise an die am Finale teilnehmenden Tauben verteilt.

♥ Vor dem Einsteigen in die Endphase werden die Stammbäume gesendet, andernfalls gehört die Taube von Rechts wegen der Supreme Columbodrome Association, implizit verliert der Besitzer das Recht, die von der Taube gewonnenen Preise zu beanspruchen.

♥ Das Kolumbodrom ist nicht verpflichtet, jeden persönlichen Teilnehmer bekannt zu geben. Die Teilnehmer müssen die Vorschriften befolgen und einhalten.

♥ Jeder Teilnehmer erhält einen Vertrag und eine Datenschutzrichtlinie, mit der er durch Unterzeichnung einverstanden ist.

♥ Die nicht verkauften Tauben können von den Eigentümern innerhalb von zwei Tagen nach Auktionsende in Höhe von 20 Euro gekauft werden, am Ende der Laufzeit bleiben sie im Besitz des Taubenhauses.
♥ Das AS SUPREM-Ranking wird anhand der Luftgeschwindigkeit in den ersten fünf Stufen erstellt. <BENZING>

♥ Die Organisatoren haften nicht für Diebstähle. Unfälle. Epidemien.

♥ Die Veranstalter haben das Recht, Teilnehmer auszuwählen.

♥ Bei höherer Gewalt (z. B. Epidemien, Vogelgrippe, nationale Situationen, schlechtes Wetter) haben die Organisatoren das Recht, das Wettbewerbsprogramm zu ändern, einschließlich Datum, Ort und Entfernung, von der aus die Endphase und andere Wettbewerbe stattfinden .

ENGLISH  ..

 

♥ Registration period for pigeons April 1 2021 - June 30, 2021.

♥ External collection CHIRITESCU DRAGOS. GOAL. 0040740057215

♥ Internal collection MANOLE ADRIAN. Tel. 0765200629

♥ The capacity of the pigeon house is 1200 pigeons

♥ On arrival at the pigeon loft the pigeons will be kept in quarantine for 72 hours.

♥ The organizers assume the responsibility for vaccinating pigeons against, paramyxovirus and against chicken diseases (adeno - coli) these being done with an authorized doctor.

♥ From the moment of registration, the pigeons become the property of the "Columbodrom Suprem Association, and the property vouchers must be handed over when bringing the pigeons.

♥ Pigeons must be vaccinated 14 days before being brought to the paramyxovirus pigeon field.

♥ Pigeons must have rings approved for 2021.

♥ Maintenance fee: 20 eur / pigeon

♥ Before the semifinal stage, the pigeons will be activated with the amount of 50 eur / pigeon by the breeders and if the pigeons remain inactivated 48 hours before the semifinal boarding, they will be taken out for activation for other applicants.

♥ The other wishers who will activate the pigeons will benefit only from the prizes won by the pigeon and not from the money from the auctions.

♥ Each competitor can participate with as many pigeons as he wants.

♥ The pigeons will receive chips upon arrival at the pigeon house

♥ An inventory will be made on July 5 and the missing pigeons will be replaced in a maximum of five days.

♥ The boarding of the pigeons will be done by a neutral commission, the participants having only the right to follow the designated ones
♥ Upon the arrival of the pigeons from the final stage, a commission will be drawn up to verify and ascertain the first 5 pigeons arrived, presenting them to the public. (members of the commission must be part of the participants)

♥ The remaining pigeons from the competitions will be the subject of an online auction from which the breeder will benefit from a percentage of 50% after the decrease of the auction expenses.

♥ The final will last as long as the organizers decide that it is necessary not exceeding 48 hours from the launch time. If there are no pigeons for all the prizes at stake, the prizes are distributed proportionally to those who arrive. If no pigeon is found, the prizes will be distributed to the pigeons participating in the final.

♥ Before boarding the final stage, the pedigrees will be sent, otherwise the pigeon belongs by right to the Supreme Columbodrome Association, implicitly the owner losing the right to claim the prizes won by the pigeon.

♥ The Columbodrome is not obliged to announce each personal participant. competitors must follow and comply with the regulations.

♥ Each competitor will receive a contract and a privacy policy with which they will agree by signing them.

♥ The unsold pigeons can be bought by the owners within two days after the end of the auction with the amount of 20 euros, at the end of the term they will remain in the possession of the pigeon house.

♥ The AS SUPREM ranking will be drawn up by the speed in the air in the first five stages. <BENZING>

♥ The organizers are not responsible in case of thefts .accidents. epidemics.

♥ The organizers have the right to select participants.

♥ In cases of force majeure (eg epidemics, bird flu, national situations, bad weather) the organizers have the right to change the program of competitions, including the date, place and distance from which the final stage and other competitions will take place.
 

FRANCAIS.

♥ Période d'inscription pour les pigeons du 1 avril 2021 au 30 juin 2021.

♥ Collection externe CHIRITESCU DRAGOS. OBJECTIF. 0040740057215

♥ Collection interne MANOLE ADRIAN. Tél. 0765200629

♥ La capacité du pigeonnier est de 1200 pigeons

♥ À leur arrivée au pigeonnier, les pigeons seront mis en quarantaine pendant 72 heures.

♥ Les organisateurs assument la responsabilité de la vaccination des pigeons contre le paramyxovirus et contre les maladies des poulets (adéno-coli), celles-ci étant effectuées avec un médecin autorisé.

♥ Dès l'inscription, les pigeons deviennent la propriété de l'association «Columbodrom Suprem», et les bons de propriété doivent être remis lors de l'arrivée des pigeons.

♥ Les pigeons doivent être vaccinés 14 jours avant d'être amenés au champ de pigeons paramyxovirus.

♥ Les pigeons doivent avoir des anneaux approuvés pour 2021.

♥ Frais de maintenance: 20 eur / pigeon

♥ Avant la demi-finale, les pigeons seront activés au montant de 50 euros / pigeon par les éleveurs et si les pigeons restent inactivés 48 heures avant l'embarquement de la demi-finale, ils seront sortis pour activation pour les autres candidats.

♥ Les autres vœux qui activeront les pigeons ne bénéficieront que des prix remportés par le pigeon et non de l'argent des enchères.

♥ Chaque concurrent peut participer avec autant de pigeons qu'il le souhaite.

♥ Les pigeons recevront des chips à leur arrivée au pigeonnier
♥ Un inventaire sera fait le 5 juillet et les pigeons manquants seront remplacés dans un maximum de cinq jours.

♥ L'embarquement des pigeons se fera par une commission neutre, les participants n'ayant que le droit de suivre ceux désignés.

♥ A l'arrivée des pigeons de l'étape finale, une commission sera constituée pour vérifier et constater les 5 premiers pigeons arrivés, en les présentant au public. (les membres de la commission doivent faire partie des participants)

♥ Les pigeons restants des concours feront l'objet d'une vente aux enchères en ligne dont l'éleveur bénéficiera d'un pourcentage de 50% après la diminution des frais de vente aux enchères.

♥ La finale durera aussi longtemps que les organisateurs décideront qu'elle ne doit pas excéder 48 heures à compter de l'heure du lancement S'il n'y a pas de pigeons pour tous les lots en jeu, les lots sont distribués au prorata de ceux qui arrivent. Si aucun pigeon n'est trouvé, les prix seront distribués aux pigeons participant à la finale.

♥ Avant de monter à bord de l'étape finale, les pedigrees seront envoyés, sinon le pigeon appartient de droit à l'Association Suprême du Columbodrome, implicitement le propriétaire perdant le droit de réclamer les prix remportés par le pigeon.

♥ Le Columbodrome n'est pas obligé d'annoncer chaque participant personnel. les concurrents doivent suivre et se conformer aux règlements.

♥ Chaque concurrent recevra un contrat et une politique de confidentialité avec lesquels il acceptera en les signant.

♥ Les pigeons invendus peuvent être achetés par les propriétaires dans les deux jours suivant la fin de la vente aux enchères avec un montant de 20 euros, à la fin du terme ils resteront en possession du pigeonnier.

♥ Le classement AS SUPREM sera établi par la vitesse dans les airs dans les cinq premières étapes. <BENZING>

♥ Les organisateurs ne sont pas responsables en cas de vols .accidents. épidémies.

♥ Les organisateurs ont le droit de sélectionner les participants.

♥ En cas de force majeure (par exemple épidémies, grippe aviaire, situations nationales, intempéries), les organisateurs ont le droit de modifier le programme des compétitions, y compris la date, le lieu et la distance à partir desquels la phase finale et les autres compétitions auront lieu.