Asociatia Columbodrom Suprem – Regulament – 2024

 

 1. Perioada de înscriere a porumbeilor este: 01 Martie  2024 – 10 Iunie 2024
 1. Colectare  externă CHIRIȚESCU DRAGOS,   0040-740-057-215.                                                                                                     LUCA   TRANSPORT        0040-723-137-787                                                                                                    FLORIN CORABIA           0040773801720
 1. Colectare internă MANOLE ADRIAN, 0040-765-200-629.
 1. Capacitatea Columbodromului este de 1500 porumbei.
 1. La sosirea în Columbodrom, porumbei vor fi ținuți 72 ore în carantină, urmând a fi repartizați/cazați în zone special amenajate în acest scop.
 1. Camerele live sunt funcționale 24 / 24 și pot fi accesate exclusiv de participanți.
 2. Organizatorii își asumă răspunderea pentru vaccinarea porumbeilor împotriva paramixovirozei și contra boli puilor (adeno-coli), acestea fiind administrate de către un medic autorizat.
 1. De la data înscrierii, porumbeii devin obligatoriu  proprietatea ,,Asociației Columbodrom Suprem’’ și în mod obligatoriu, taloanele de proprietate trebuie să fie predate la aducerea porumbeilor.
 1. În mod obligatoriu, cu cel puțin 14 zile anterioare datei de înregistrare și predare a porumbeilor, aceștia vor fi vaccinați împotriva paramixovirozei.
 1. La data înregistrării / înscrierii, Porumbeii trebuie să dețină inele omologate, asociate anului 2024.
 1. Taxa de întreținereSuper Oferta  5 + 5 gratis =250  € (euro) taxa intretinere  / porumbel înregistrati și înscrisi  pentru  primele 90 echipe rezervate pana la 31.01.2024.  Ulterior taxa va fi de 50 eur / por.
 1. Dupa ultimul antrenament care va fi de 90 km  porumbeii vor fi activați de către crescători cu suma de 50 € (euro) / porumbel pentru premiile din acest sezon . in functie de numarul activarilor se vor acorda premii. ( vezi premii )
 1. În situația în care, în această etapă a concursului, rămân porumbei neactivați cu 48 ore înainte de îmbarcarea progamată pentru semifinala, acestia vor fi scoși spre activare pentru alți doritori /persoane interesate.
 1. Persoanele interesate / Doritorii, care au uzat de prevederile art. 13 din Regulament și au activat porumbeii în condiițile de mai sus, vor beneficia exclusiv de premiile in bani  câștigate de Porumbel, nu și de sumele rezultate din licitațiile organizate sau de trofeu .. Aceștia nu sunt îndreptățiți să participe la distribuirea sumelor / prețurilor achitate în urma derulării procedurilor de licitație organizate pentru Porumbei și la data activării Porumbelului (conform art. 13) își asumă expres respectarea acestor clauze, nefiind îndreptățiți să formuleze pretenții ulterioare. Nerespectarea acestor reguli, conduce la excluderea Doritorului / Participantului și interzicerea participării sale la concursurile Asociației, pe o durată de 5 ani, urmând să fie considerată indezirabilă (persona non grata).
 1. Fiecare concurent poate participa cu câți porumbei dorește, numărul înscrierilor nefiind limitat.
 1. Porumbeii vor fi inregistrati pe Benzing  la sosirea  în Columbodrom.
 1. În data de 5 iulie 2024 se va efectua un inventar al Porumbeilor, iar cei lipsă se vor înlocui în maxim cinci zile. Concurenții vor remite Porumbeii în aceleași condiții aplicate și la data înscrierii inițiale, referitoare la existența vaccinurilor administrate, talonul de proprietate și inelele asociate anului 2024.
 1. Îmbarcarea porumbeilor se va realiza de către o comisie neutră, participanții având doar dreptul de a urmări și monitoriza pe cei desemnați.
 1. La sosirea porumbeilor din etapa finala se va intocmi o comisie de verificare si constatare a primilor 5 porumbei sositi, aceștia urmând să fie prezentați publicului. (Membrii Comisiei de verificare – în mod obligatoriu, vor avea și calitatea de participanti la Concurs).   ATENTIE … Daca la etapa FINALA  sosesc 10 porumbei odata si sunt constatati de BENZING in  30 sec premiile se vor cumula din toate locurile de la 1-10 si se va imparti o suma egala la toti porumbeii constatati in cele 30 sec.  La fel va fi pentru orice numar de porumei sositi primii din etapa FINALA  in primele 30 sec . Exemplu    .( sosesc primii 3 porumbei in etapa finala inregistrati in 29 secunde  atunci premiile se vor cumula din locul 1+2+3 si se va imparti la 3 . rezultatul fiind egal pentru cei 3 porumbei sositi in marja a 30 secunde . ) Exemplu ..Daca  sosesc 8 porumbei  in primele 30 secunde iar 2 porumbei dupa secunda 31- acestia din urma isi vor ocupa locurile generate de BENZING si premiile vor fi pentru locurile lor .  Concluzie .. doar la  porumbeii care vin in primele 30 secunde din etapa FINALA  se vor imparti premiile in mod egal . !!!!Acesta regula se va aplica decat la etapa Finala pentru porumbeii sositi primii si constatati in primele 30 secunde . urmatorii porumbei sositi isi vor ocupa locurile generate de BENZING .  
 1. Porumbeii rămași de la Concursuri, vor face obiectul unei licitații online din care Crescătorul va beneficia exclusiv de un procent de 50%, după scăderea cheltuielilor de licitație.
 1. Durata de timp aferentă Etapei Finale, va fi stabilită exclusiv de către Organizatori. Dupa etapa Finala se va organiza  DERBY  SUPREM  la care vor participa toti porumbeii sositi din finala exluzand primii 10 AS SI PRIMI  50 FINALA .   Activare etapa derby 50 eur / porumbel .
 1. În cazul În care nu se constată porumbeii pentru toate premiile puse în joc, locurile necastigate  se distribuire asa. Porumeii sositi vor beneficia de locurile obtinute iar restul de bani se va impartii la toti porumbeii imbarcati in finala proportional.
 1. În cazul în care nu se constată niciun porumbel, premiile se vor distribui / împărți la porumbeii participanți în finală.
 1. Înainte de imbarcare  la  etapa finala se vor trimite pedigreele, în caz contrar Porumbelul    urmând să aparțină de drept Asociatiei Columbodrom Suprem, iar Proprietarul va pierde dreptul de a revendica premiile castigate de porumbel. Prin participarea la concurs, persoanelor înscrise acceptă expres clauzele prezentului Regulament, iar prin depunerea cererea de înscriere se angajează definitiv și irevocabil să respecte integral obligațiile stabilite în sarcina acestora.
 1. Columbodromul / Organizatorul nu este  obligat să informeze și să anunțe fiecare participant personal, concurenții având obligația și posibilitățile tehnice să urmărească și să respecte Regulamentul aplicabil pentru anul 2024.
 1. Fiecare concurent se va înscrie prin depunerea unei Cereri de participare / Înscrierea și de asemenea, ăși va manifesta acordul expres pentru prelucrarea și înregistrarea datelor cu caracter personla, exclusiv în scopul pentru care acestea au fost oferite. Prin semnarea cererii de înscriere, Participantul este de acord și ăși asumă toate dispozițiile Regulamentului, iar orice obiecțiune ulterioră nu va fi luată în considerare.
 1. Participanții se obliga să respecte întocmai regulile și termenii stabiliți pentru Concursul organizat în anul 2024, iar în situația în care aceștia prin faptele și / sau acțiunile desfășurate întreprinse fără motiv și în mod nejustificat, denigrează activitatea Columbodromului în scopul de a afecta activitatea derulată, de a șicana și de a provoca daune materiale și / sau de imagine, Organizatorii vor fi îndreptățiți să inițieze toate procedurile prevăzute de lege pentru recuperarea daunelor resimțite.
 1. În cazul neresepctării dispozițiilor 27 din prezentul Regulament, Participanții care încalcă regulile de mai sus, vor suporta acoperirea integrală a daunelor resimțite de Oraganizatori, acestea fiind evaluate provizoriu la 500 euro, suma urmând să fie actualizată /revizută în funcție de amploarea și întinderea pagubelor pricinute de comportamentul necorespunzător al Participantului. Participanții, prin înscrierea la concurs, acceptă expres că în cazul în care încalcă dispozițiile art. 27, își asumă necondiționat plata prejudiciului minim previzionat.
 1. În situația în care contravaloarea prejudiciului de imagine / material nu este acoperită integral, în termen de 3 zile de la Notificării emise de Organizator, acesta din urmă este îndreptățit să rețină cu titlul de garanție porumbeii înscriși și totodată se va adresa organelor și instituților abilitate să dispună obligarea părții culpabile la plata tuturor sumelor datorate. În cazul în care în termen de 2 luni de la finalizarea concursului prejudiciul nu este acoperit, Porumbeii nu vor mai fi restituți și vor fi deveni automat proprietatea Columbodromului.
 1. Porumbeii nevanduti pot fi cumparati de proprietari in termen de doua zile după finalizarea procedurilor de licitatiei cu suma de 30 euro, iar după trecerea acestuia termen, în cazul în care nu au fost înstrăinați porumbeii respectivi vor deveni proprietatea Columbodromului.
 1. Clasamentul AS SUPREM se va intocmi pe baza datelor viteza în aer la primele cinci etape si se va inchide dupa 48 ore de la momentul lansari etapei finale .. < BENZING )    
 1. Organizatorii nu se fac responsabili in caz furturi, accidente, epidemii și sunt exonerați de orice răspundere și de la plata oricăror despăgubiri / daune etc.
 1. Columbodromul isi rezerva dreptul de a modifica data antrenamentelor sau a etapelor de concurs in functie de conditiile meteo.
 1. Organizatorii au dreptul de a selecta participanții.
 1. În cazuri de forta majora ( ex: epidemii, gripa aviara, situatii nationale, vreme rea) organizatorii au dreptul de a modifica programul de concursuri, inclusiv data, locul și distanța de la care se va desfășura etapa finală, precum și celelalte concursuri.